Kontakt

UNIMOR DEVELOPMENT S.A.

ul. Żabi Kruk 16

80-822 Gdańsk

tel.: +48 58 762 35 35

fax: +48 58 762 35 30

biuro@unimor.com.pl

Komercjalizacja i marketing

komercjalizacja@unimor.com.pl

Kaja Tokarzewska
tel.: +48 603 301 322

 

NIP: 583-000-12-96
REGON: 190462486

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061394.

Kapitał zakładowy: 1 470 785,00 zł w całości wpłacony.