Zmiana nazwy spółki

Zmiana nazwy spółki

05.07.2020 • Noty prasowe

Mamy przyjemność poinformować, że procedura wynikająca z długoterminowej strategii naszej Spółki, uwzględniającej również dostosowanie jej nazwy do rzeczywistego profilu działalności, znalazła swój finał.

Dotychczasowa nazwa GDAŃSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE „UNIMOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 38, 80-298 Gdańsk, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061394, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 1.470.785,00  złotych wpłacony w całości, NIP: 5830001296; została zastąpiona nową UNIMOR DEVELOPMENT Spółka Akcyjna. Adres siedziby oraz inne dane rejestrowe pozostają bez zmian.

Rebranding pozwoli naszym klientom oraz potencjalnym partnerom biznesowym właściwie pozycjonować naszą Spółkę, prowadzącą działalność w obszarze nieruchomości, należącą do MARS Real Estate, grupy kapitałowej o łącznej kapitalizacji aktywów nieruchomościowych w wysokości ca 500 mln zł.