(Polski) Ogłoszenie o ZWZA

(Polski) Ogłoszenie o ZWZA

17.07.2024 • Dla Akcjonariuszy

(Polski) Zarząd firmy Unimor Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061394, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 1.470.785,00 złotych wpłacony w całości, NIP: 5830001296, działając zgodnie z art. 395 § 1 i art. 399 § 1  Kodeksu Spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE na dzień 15.07.2022 r. o godzinie 13:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 16.

Sorry, this entry is only available in Polish.