Zmiana adresu spółki

Zmiana adresu spółki

26.07.2021 •

Niniejszym informujemy, iż z dniem 23 lutego 2017 roku ulega zmianie adres UNIMOR DEVELOPMENT S.A.

Nowy adres:

UNIMOR DEVELOPMENT S.A.

ul. Żabi Kruk 16

80-822 Gdańsk

 Numery NIP, Regon i KRS pozostają bez zmian.

Numery telefonów, faksu i adresy e-mail nie ulegają zmianie.

 

Prosimy o aktualizację danych w Państwa bazach informacyjnych oraz o kierowanie bieżącej korespondencji pod nowy adres Spółki.