(Polski) Ogłoszenie o NWZA

(Polski) Ogłoszenie o NWZA

08.08.2022 • Dla Akcjonariuszy

(Polski)

Zarząd firmy Unimor Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061394, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 1.470.785,00 złotych wpłacony w całości, NIP: 5830001296, działając zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje w trybie Art. 400 § 1 ksh:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

na dzień 4 września 2020 r. o godzinie 10:30, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 16.

 

Sorry, this entry is only available in Polish.