(Polski) Ogłoszenie o NWZA

(Polski) Ogłoszenie o NWZA

17.07.2024 • Dla Akcjonariuszy

(Polski) Zarząd firmy Unimor Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
adres: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061394, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 1.470.785,00 złotych wpłacony w całości, NIP: 5830001296, działając zgodnie z art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 400 § 1 KSH oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

na dzień 02.02.2024 r. o godzinie 9:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 16.

Sorry, this entry is only available in Polish.