(Polski) Odwołanie NWZA 27.10.2022 r.

(Polski) Odwołanie NWZA 27.10.2022 r.

13.04.2024 • Dla Akcjonariuszy

(Polski) Zarząd firmy UNIMOR DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061394, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 1.470.785,00 złotych wpłacony
w całości, NIP: 5830001296, informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27 października 2022 roku.

Sorry, this entry is only available in Polish.